Jste zde

Historie skautingu v Ústí nad Labem, 1918 – 1938

Kde to bude: 

Kdy to bude: 

01.10.2014 - 17:00 - 19:00

Naše klubovny: 

Žádná

 

Beseda přináší svědectví o sestrách a bratrech, kteří mnohdy za cenu velkých osobních obětí ukázali směr skautské stezky a svým konáním potvrdili správnost a jedinečnost skautské výchovy.

Společenské podmínky v meziválečné Československé republice byly pro skauting a jeho program mimořádně příznivé. Jinak tomu bylo v pohraničních oblastech kde bylo české obyvatelstvo v menšině. Spolková činnost byla provozována jako „menšinová „ se všemi důsledky z tohoto označení plynoucími v prostředí ekonomických problémů, chudoby a narůstajícího politického napětí. O to více je třeba si vážit práce našich předchůdců a ke skautské minulosti našeho regionu přistupovat s úctou a pokorou.

Přitažlivost skautingu pro mladé lidi byla a je dána jeho sepětím s přírodou, úctou k hodnotám a lidským výtvorům , potřebou přátelství , touhou po dobrodružství a smyslem pro romantiku.

Zorganizoval Yankee a oddíl ústeckých oldskautů.

A.B.SVOJSÍK: „Jsem si jist, že nové skautské generace, které přicházejí vystřídat ty, kdož odcházejí, budou zrovna tak šťastny, jako jejich předchůdci , kteří razili skautingu cestu.

 

Přílohy

Zatím tu není žádná příloha!

Reportáže

Zatím tu není žádná reportáž!