Jste zde

Obnova Fričovy vyhlídky

Kde to bude: 

Kdy to bude: 

30.11.2002 - 09:00 - 02.12.2002 - 19:00

Naše klubovny: 

23 Klubovna skautů
24 Klubovna skautek a světlušek
25 Klubovna vlčat

Projekt na obnovu či zprovoznění Fričovy vyhlídky je snad starý jako středisko samo, alespoň v jeho novodobé historii. Každý správný krásnobřezeňák (tedy každý člen původního 23. oddílu, z kterého středisko v podstatě vzniklo) na této vyhlídce strávil v dětství nejednu pěknou chvíli. Není se čemu divit, odnikud nebyl tak hezký pohled na Krásné Březno, jako odtud. Jenže čas šel a vyhlídka se stala smetištěm, navíc výhled začli blokovat stromy. Přišel tedy čas obnovy. Výzev padlo mnoho, ale jak to bývá, hodně slov - málo činů. Až jednou...

Až jednou vznikla Skautská nadace Jaroslava Foglara, vypsala granty a stanovila termíny uzávěrek opravdu brzy a tak se psaly projekty a jedním z nich byla i obnova Fričovy vyhlídky. Projekt byl podpořen a finanční prostředky byly použity na odstranění nepříjemností v podobě odpadků a křoví, a potom na zbudování malého posezení, informační cedule atd. Tak to máme teď hezky nastíněné, proto se podíváme trochu víc do té historie.

Kde se Fričova vyhlídka vzala, si troufám říci, nikdo neví. Máme k dispozici v podstatě jen útržky, například fotografie, kde skauti budují vyhlídku v roce 1946. Kdo že to ten Frič tedy byl? "Václav Frič se narodil 30.7.1886 v Záluží pod Řípem. Do Krásného Března přišel v roce 1904 jako zaměstnanec Poříční správy. Brzo vstoupil do Národní jednoty severočeské a stal se duší tehdejší české společnosti. V roce 1910 založil turistický spolek Polaban a neúnavně vodil Čechy do přírody. Pořádal i plesy, besídky pro děti, mikulášské zábavy, osvětové přednášky, sbírky pro českou školu, slavnosti Na běhání aj. Podílel se na organizaci župních sokolských sletů. Zemřel na TBC roku 1936. Na hrob v Roudnici mu Národní jednota severočeská položila desku s poděkováním za vlasteneckou činnost." Tolik brožurka Poznej město ve kterém žiješ (toulky Ústím a okolím). Nutno podotknout, že po tomto nadšeném turistovi není pojmenována jen vyhlídka, ale i stezka, která vede kolem (od rybníčku v Krásném Březně do Žežic; někde je však značena i v údolí Pekelského potoka u vodopádu, tedy mimo vyhlídku, tak kdo ví?).

Přeskočíme teď pár deítek let a jsme na jaře roku 2002. Koná se 12. ročník Aprílového Blouďáka, naší tradiční akce, a my vymýšlíme, kde spácháme nějaký dobrý skutek. Volba po dohadech padne na Fričovu vyhlídku. Na Blouďáku se tedy vyhlídka uklidila ode všeho bordelu, bylo toho mnoho pytlů. Jak to tam vypadalo po půl roce, si můžete prohlédnout dole. Největší problém jsou teď asi auta, která zajíždějí až na vyhlídku a kochají se pohledem. Jako by nemohli vylézt a těch pár metrů dojít. Na podzim tak před námi stálo několik problémů:

  • vyčistit místo od odpadků, jichž je tam požehnaně
  • prořezat křoví na vrcholové plošině - v podstatě je tam k ničemu, nejde rovněž o žádné ceněné kusy. Jejich odstraněním vznikne prostor pro umístění laviček a stolku
  • prosadit u majitele, jímž je město Ústí nad Labem, aby zabránil vjezdu automobilů na vyhlídku (závora, cedule, terénní nerovnost - stačí jednou hrábnout bagrem, a už se tam žádné auto nedostane:o))
  • postavit informační tabuli, lavičky, stolek a celkově zkulturnit místo tak, aby se stalo cílem návštěv obyvatel čtvrti Krásné Březno
  • zahrnout vyhlídku do systému značení KČT - už teď je v jednání umístění cedulí. Není to až takový problém, protože vyhlídkou prochází turistická značka

Přílohy

Zatím tu není žádná příloha!

Reportáže