21. oddíl roverů a rangers

21. oddíl roverů a rangers a jeho družiny:

Pokřik

Roveři, roveři to je chasa, když jdou po lese, srdce jásá! Hýk! Hýk! Hýk!

Rover je poutník na cestě života, který nikdy nezaváhá pomoci tam, kde je potřeba. Má chuť účastnit se dobrodružství se svým i cizím oddílem. Podá pomocnou ruku mladším, když si nevědí rady, a na své cestě stále rozvíjí oblasti sebepoznání a sebevýchovy.
Patří sem všechny holky a kluci od 15 let výše. Účastníme se vodáckých, pěších, lyžařských a cyklo expedicí, přechodů pohoří, zaharaničních expedicí, výměnných táborů a spousty dalších. Roverům jsou během roku poskytovány také různé kurzy zaměřené přímo na roverskou činnost.
Heslem roverů je "Služba" - sobě a svému okolí. Rover znamená poutník na úspěné životní pouti. Jejich symbolem je 145 cm dlouhý lístkový prut nahoře rozvětvený do tvaru písmena Y. Pochází z dob, kdy poutníci tuto hůl používali na svých cestách při stavbě jednoduchého přístřešku z celty.
Jednou za dva roky se koná celorepublikové setkání všech roverů a my můžem vidět, jak to chodí v jiných oddílech, poznáme nové zvyky, kamarády a získáme spoustu zajímavých a užitečných rad.

Původní archivní stránky

Naše Rekordy, Výzvy a Odborky

Minulé Akce pro 21. oddíl roverů a rangers

Všechny minulé akce, řazeno od nejnovější.